Ga naar de inhoud

stap voor stap bouwen aan een betere wereld

ESG – Sociale Verantwoordelijkheid

ESG of milieu (Environmental), maatschappij (Social) en deugdelijk bestuur (Governance), vormen de meetbare criteria voor de duurzaamheid van onze organisatie. Maar evengoed de criteria die worden meegenomen in de verschillende beslissingen die Arega neemt. Hiermee gaan we op zoek naar de perfecte balans tussen het economische aspect van Arega, alle betrokken partijen en de ESG-criteria. 

In een wereld in verandering is het de laatste jaren alleen maar duidelijker geworden dat zowel privé als professioneel iedereen en alles een bijdrage moet leveren richting een betere wereld. Zowel op milieu, maatschappelijk als bestuurlijk vlak. Daar zijn we ons binnen Arega zeer van bewust en daar handelen we dan ook naar.

Uiteraard zijn we niet perfect en valt er veel te leren. We staan dan ook altijd open voor initiatieven waarin we zowel op de voor- als op de achtergrond een positieve impact kunnen hebben. Laat het ons gerust weten via info@arega.com hoe we mee kunnen bouwen aan deze verbeteringen. 

Elektrificatie bedrijfswagenpark

Elektrische voertuigen dragen steeds meer bij tot een beter milieu. Arega opteert er dan ook voor om het huidige bedrijfswagenpark maximaal om te zetten van de klassieke verbrandingsmotor naar een milieuvriendelijke elektrische motor.

Efficiënte supply chain

We beogen onze logistieke ketting zo efficiënt mogelijk uit te bouwen. Dankzij een duurzaam aankoopbeleid dat het evenwicht houdt tussen maximale beschikbaarheid van producten voor de klant en minimale transportfrequentie.

Daarnaast zijn we bijzonder fier om distributeur te zijn van Teva® generieken. Naast de hoge kwaliteitsnormen dragen zij ook bij tot een verkleining van de ecologische voetafdruk door 94% van hun productie te laten plaatsvinden binnen Europa.

Ruben Vanhollebeke

Ruben Vanhollebeke, Europees kampioen boogschieten

Onderdeel van Arega’s missie is investeren in en oplossingen vinden om het comfort en het welzijn van mensen te vergroten, want voor ons telt iedereen. We zijn dan ook trotse sponsor van sporter Ruben Vanhollebeke, een kampioen boogschieten. Wat het zo bijzonder maakt, is dat Ruben slechtziend, zelfs bijna blind is en Europees en wereldkampioen boogschieten is in de categorie slechtzienden.

Waarom sponsoren we hem? Arega wil niet alleen maar een verdeler van geneesmiddelen zijn. We willen ons onderscheiden door maatschappelijk betrokken te zijn.

Goede verzorging gaat niet enkel om de juiste medicatie, maar ook om de juiste begeleiding. Toen Teun Grooters, onze CEO, het artikel over Rubens wereldtitel las in “De Standaard”, werd hij geïnspireerd door het doorzettingsvermogen van deze unieke atleet en zijn ambitie om deel te nemen aan de Paralympische Spelen. Tijdens een kennismakingsgesprek begrepen we onmiddellijk dat zijn mentaliteit en levensvisie volledig in de lijn lagen van onze drive en de waarden van Arega.

We besloten om Ruben te sponsoren om hem het comfort te bieden om de komende jaren deel te nemen aan de grote kampioenschappen. We willen hem ondersteunen in zijn missie om boogschieten voor slechtzienden op de kaart te zetten en erkenning te krijgen als volwaardige Olympische discipline. We willen zijn droom om deel te nemen aan de Paralympics helpen realiseren. Want voor ons telt iedereen.

Arega hanteert een reeks mechanismen en processen die ervoor zorgen dat het bedrijf wordt aangestuurd en beheerd om waarde te creëren en tegelijkertijd verantwoordelijkheden naar belanghebbenden worden vervuld.  

We zorgen ervoor dat iedereen in de organisatie passende en transparante besluitvormingsprocessen volgt én dat de belangen van alle stakeholders worden beschermd en behartigd.  

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: transparantie, zichtbaarheid, traceerbaarheid en samenwerking over de verschillende afdelingen heen.  

We investeren continu in training, competentie en ontwikkeling van onze medewerkers en een efficiënte bedrijfscultuur waarin verantwoordelijkheid en ownership centraal staan.