Ga naar de inhoud

Over Arega BElgië

Arega is een full-service onderneming in de gezondheidszorg, actief in de verkoop en distributie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, zelfzorgproducten en cosmetica. Als exclusief distributeur voor Teva generische geneesmiddelen behoort Arega tot de top 3 op de Belgische generieke markt.

Arega is ontstaan vanuit een passie voor betere gezondheidszorg met de overtuiging dat we ons kunnen blijven verbeteren en het verschil kunnen maken binnen het zorglandschap. De naam Arega is afkomstig uit de oude Griekse taal en staat voor ondersteuning. Dit is waar we voor willen staan: ondersteuning. Onderdeel van Arega’s missie is onze wil om te investeren in het vinden van oplossingen om het comfort en welzijn van mensen.

Arega wil zorgen voor een frisse wind door in dialoog te gaan met alle betrokken partijen en initiatieven te ontplooien voor een betere gezondheid en welzijn. Als ‘zorgzame rebel’ willen we zaken in gang zetten waarbij we de gebruikelijke werkwijze van farmabedrijven (hoge prijzen voor innovaties, focus op kortingen en marktdominantie) doorbreken. We willen een atypische onderneming in de gezondheidszorg zijn, die haar belofte om een betrouwbare partner voor patiënten en belanghebbenden in de gezondheidszorg te zijn, waarmaakt.

De basis van Arega’s missie is de bereidheid om te investeren in oplossingen om het comfort en het welzijn van een ieder te verbeteren qua betaalbaarheid en toegankelijkheid. We besteden aandacht aan de uitdagingen waarmee patiënten dagelijks geconfronteerd worden. Het motto van Arega is niet voor niets “Iedereen telt”.

Onze zes waarden vormen de basis van ons bedrijf. Ze vertegenwoordigen niet alleen onze Arega identiteit maar bepalen ook de manier waarop we samenwerken. Onze waarden staan centraal in onze bedrijfscultuur en bepalen hoe we omgaan met onze klanten, onze leveranciers, onze zakenpartners en onze medewerkers.

Zorgplicht

Zorg goed voor jezelf en je omgeving, wees empathisch, wees gevoelig voor elkaars situatie.

Respect

Respecteer het werk van anderen, toon respect in je communicatie en gedrag, waardeer verschillende visies en meningen, oordeel niet, behandel iedereen gelijk. 

Genieten van het succes van anderen

Creëer een klimaat waarin je successen van je collega’s en partners beloont en viert. Successen van jou en alle collega’s en partners vormen samen het Arega-succes.

Vertrouwen

Vertrouw en geloof in elkaar en elkaars werk, accepteer fouten.

Samen

1 + 1 = 3, we werken met elkaar en zeker niet tegen elkaar, werk en handel als één team. 

Durf

Wij durven… uit onze comfortzone komen, nieuwe dingen leren, ambitieus zijn, nee zeggen, hulp vragen, beslissingen nemen.

April 2019

Arega werd opgericht door Teun Grooters (CEO), Chris Olyslager (COO) en Mark Thomson (CFO) en startte op basis van uitgebreide ervaring in klinische ontwikkeling en commercialisering in EU-markten haar activiteiten. Het aanbieden van betaalbare zorg voor iedereen was het belangrijkste speerpunt voor deze start met als slogan: ‘iedereen telt’.

April 2019

De activiteiten zijn sindsdien uitgebreid. We richten ons op het ontwikkelen van een lijn van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, zelfzorgproducten en cosmetica, in samenwerking met academische experts. Ons aanbod bouwen we op vanuit een holistische benadering, waarbij we ons richten op de persoon, het optimaliseren van persoonlijk comfort van zorg en welzijn, steeds gebaseerd op de wetenschap.

April 2019

April 2019

2020

2020

Mei 2020

Mei 2020

Maart 2021

Maart 2021

Januari 2022

Sinds januari 2022 wordt Arega geleid door Stefanie Pieraets. Zij staat in voor het dagdagelijks bestuur en de continuïteit van de Belgische activiteiten binnen de organisatie.

Januari 2022

April 2023

April 2023

Heden

Daarnaast ontplooien we ons ook op internationaal vlak en investeren we in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor aandoeningen met een hoge medische behoefte. Binnen onze ambitie om gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar te maken, werken we hier vooral aan de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe indicaties (‘repurposed drugs’).

Heden